Prilikom ocenjivanja na izložbama psi se ocenjuju po sledećim pravilima :

RAZREDI

  • NAJMLAĐIH ( 6 – 9 meseci ) – opisna ocena : vrlo perspektivan (mogu dobiti svi psi iz razreda a zatim se rangirati u razredu), perspektivan i neperspektivan.
  • MLADIH ( 9 – 18 meseci ) – titula PRM, samo prvi pas u razredu, tj. samo jedan pas po polu, psi se dalje rangiraju i to se moze obeležiti sa V2, V3, V4 (ako su ocenjeni odličnom ocenom)…
  • INTERMEDIA (medjurazred – mogu samo već ocenjeni psi na nekoj CAC izložbi) ( 15 – 24 meseca ) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3…
  • ZRELIH (OTVORENI razred) ( 18 meseci – 8 godina ) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC ( drugoplasirani odlično ocenjen), treći je V3…
  • ŠAMPIONA (psi sa već osvojenim nekim od nacionalnih ili internacionalnim sampionatom) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3…
  • RADNIH pasa (ovaj razred postoji za rase koji polazu ispit u radu, za pse koji imaju položen ispit) – titula CAC (prvoplasiran odlično ocenjen), R.CAC (drugoplasirani odlično ocenjen) , treći je V3…
  • VETERANA ( od 8 godina ) – opisna ocena : odličan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), nedovoljan (ne zadovoljava) (1).

NAPOMENE:

– Psi su uvek odvojeni po polu, sve do titule BOB
– Trećeplasirani, četvortoplasirani … psi ne dobijaju titule, ali oznake za njih postoje, npr. V3 (ocenjen odličan, plasiran na 3. mesto u razredu), ali to se npr. ne upisuje u rodovnike.

Sudija treba da izabere i najlepšeg mladog psa od dva PRM psa, jer na mnogim izložbama samo jedan od dva PRM psa (PRM mužjaka i PRM ženke) ide posle u BIS mladih izložbe. Isto je i za veterane i za najmladje pse. (ovo je retko u mnogim rasama jer je broj prijavljenih pasa mali, ali uvek važi ako je broj pasa takav da se ovaj izbor moze vršiti, zatim na specijalkama…)

Na CAC IZLOŽBAMA : Svi psi iz svih razreda, oba pola, sa titulom PRM, zatim titulom CAC, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase – BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, znači pola koji nije dobio BOB, a titula je BOS (npr. BOB je mužjak, sad se izmedju ženki sa titulama CAC, zatim titulom PRM, kao i prvoplasiranom iz razreda veterana bira BOS pas) (ovo je retko na nasim izložbama, često je na npr. specijalkama…)

Na CACIB IZLOŽBAMA : Svi psi, iz svih razreda, sa titulom CAC, učestvuju u izboru za CACIB i R.CACIB titulu (mužjaci i ženke su i dalje posebno). Po pravilu prvo se dodeljuje CACIB titula (najlepši zreo pas po polu), znači to je najlepši pas od svih dodeljenih CAC-eva. Kad se odabere CACIB pas, sudija treba da pozove i R.CAC psa iz njegovog razreda (npr. CACIB je bio pas iz razreda šampiona, za dodelu R.CACIB-a sudija uvodi i R.CAC psa iz razreda šampiona koji takodje konkuriše za R.CACIB titulu) , znači od tih pasa se bira drugoplasirani pas po polu – R.CACIB pas.

Na CACIB IZLOZBAMA : Svi psi, oba pola, sa titulom CACIB, zatim titulom PRM, kao i prvoplasirani iz razreda veterana učestvuju u izboru za prvaka rase – BOB (samo jedan pas postaje BOB).

Sudija može da izabere i najlepšeg psa suprotnog pola, BOS psa.

Na svim i CAC i CACIB izložbama BOB psi idu u dalju konkurenciju u BIS-u, ali takodje idu i PRM psi – za najboljeg mladog psa grupe, i najboljeg mladog psa izložbe. Isto važi i za veterane, i za najmladje pse. (mada ovo zavisi od organizatora, tj. organizator izlozbe odredjuje program BIS-a)

Titule u BIS-u su – po grupama BOG (prvoplasirani u grupi), R. BOG (drugoplasirani), BOG III (trećeplasirani), može i BOG IV (ako sudija koji bira tako odluči)…

Kod mladih je isto (ali na mnogim izložbama ovo ne postoji), samo sa prefiksom – J.BOG, J.r.BOG, J.BOGIII…

Na kraju izložbe, od svih pobednika grupa (BOG pasa) bira se BIS (prvoplasirani na izložbi – najlepši pas izložbe), R. BIS (drugoplasirani), BIS III (trećeplasirani), može i BIS IV (ako sudija koji bira tako odluči)…

Kod mladih je isto, samo sa prefiksom J.BIS, J.r.BIS, J.BISIII…

Na mnogim izložbama (npr. u inostranstvu, uvek se bira, a kod nas retko, ali uobicajeno na specijalkama) i najlepši veteran, najlepši najmladji pas… Piše se VeteranBIS, VeteranR.BIS, BabyBIS, BabyR.BIS…

Objašnjenje naziva termina:

PRM – prima junior / prvak razreda mladih

CAC – (Certificat d’aptitude au Championnat (national)) – sertifikat državnog (nacionalnog) šampiona (šampionata), tj. potvrda osvojene kandidature za nacionalnog šampiona

Na izložbama (de beaute – u lepoti) – CACB

Na utakmicama (de travail – u radu) – CACT

CACIB
 – (Certificat d’aptitude au Championnat International de Beaute) – internacionalni sertifikat prvaka u lepoti, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u lepoti

CACIT – (Certificat dВґaptitude au Championnat International de Travail) – internacionalni sertifikat prvaka u radu, tj. potvrda osvojene kandidature za internacionalnog šampiona u radu.

BOB – (Best of Breed) – prvak rase (najlepši pas rase, nevezano za pol)

BOS – (Best of Oposite Sex) – najlepši pas rase suprotnog pola psa koji je dobio titulu BOB

BOG / BIG – (Best of/in Group) – najlepši pas svoje FCI grupe, prvak grupe

BIS – (Best in Show) – najlepši pas na izložbi

R – (reserve) – rezerva, drugoplasirani

Baby – oznaka za bebe, najmladje pse

J – (junior) – oznaka za juniore

Veteran – oznaka za veterane

ClubSieger / Club Winner
 – pobednik na specijalizovanoj izložbi, klubski pobednik

EW – (Europian Winner) – evropski šampion

WW – (World Winner) – svetski šampion

CH – (Champion) – šampion (nacionalni, državni)

INT.CH – (International Champion) – internacionalni šampion